مشاوران کسب و کار

خرداد ۲۹, ۱۳۹۸
خانم دکتر خرشیدی

سمیه خورشیدی( کارشناس ارشد مامایی و مشاوره )

سمیه خورشیدی کارشناس ارشد مامایی و مشاوره عضو جامعه مدرسین دانشگاه شهید بهشتی کارشناس مسئول ترویج زایمان طبیعی   عضو جامعه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شهید […]
خرداد ۲۲, ۱۳۹۸
پروفسور حسین باهر

پروفسور حسین باهر (بنیانگذار مکتب بالندگی)

برای دریافت مشاوره و خرید محصولات پروفسور به سایت http://prof-baher.com  مراجعه فرمایید خود زیست نگاری پروفسور حسین باهر   پروفسور حسین باهر فرزند اشرف السادات طباطبائی و […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
مشاوره

الو مشاوره خدمات مشاوره ای

دریافت فایل های رایگان مقالات اساتید سایت الو مشاوره مشاوره مدیریت مشاوره کسب و کار مشاوره مالی مشاوره ۱۵ دقیقه اول بصورت رایگان: مشاوره رایگان وکیل […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button