بهار سجادی دهکردی( راه اندازی و توسعه کسب و کار، بیزینس پلن و بیزینس مدل)

پیوستن به کانال ما
Call Now Button