بیت اله ابراهیم زاده مشاوره رفتار شناسی و استعداد یابی

ژانویه 19, 2019

بیت اله ابراهیم زاده ( مشاوره رفتار شناسی و استعداد یابی)

بیت اله ابراهیم زاده   مشاوره رفتار شناسی و استعداد یابی سوابق: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اجرای بیش از ده پروژه علمی در سازمانهای بزرگ […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button