افسردگی

آذر ۲۴, ۱۳۹۷
ستاره جانی روانشناس بالینی

ستاره جانی (روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی و موفقیت)

روانشناس، دانشجوی دکتری تخصصی، روانشناسی بالینی( تشخیص و درمان بیماری های روان شناختی)
پیوستن به کانال ما
Call Now Button