فرهنگی وهنری

تیر ۱۲, ۱۳۹۸
یاسر موحد فرد دبیر کل بنیاد فردوسی

یاسر موحدفرد (مشاور فرهنگی، هنری، پژوهشی و رسانه‌ای)

? پیشینه کامل یاسر موحدفرد؛ دبیرکل بنیاد فردوسی (مشاور فرهنگی، هنری، پژوهشی و رسانه‌ای) ? در پایگاه اینترنتی الو مشاوره ? پیشینه علمی، اجرایی، فرهنگی هنری، برون […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button