اولین سالروز تاسیس شرکت تخشا و الو مشاوره

اسفند ۵, ۱۳۹۷
روزنامه رسمی تاسیس شرکت تخشا

اولین سالروز تاسیس شرکت تخشا و الو مشاوره

تبریک روز مهندس به مناسبت تاسیس شرکت که مصادف با روز مهندس می باشد تخفیف ۲۵% ویژه برای کاربران سایت های شرکت تخشا پیشرو سایه پارس […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button