مشاور ، مدرس گردشگری و پژوهشگر

آذر ۲۸, ۱۳۹۷

کامبیز نیکنام (مشاور، مدرس گردشگری و پژوهشگر )

دکترای مدیریت بازاریابی گردشگری عضو پیوسته انجمن علمی گردشگری ایران متخصص مشاور و پژوهشگر گردشگری ورزشی مسلط به چندین زبان زنده بین المللی مولف چندین جلد […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button