مهندس حسام عطاری مهندس نرم افزار و تحلیل گر

اسفند ۲۰, ۱۳۹۷
مهندس حسام عطاری مهندس نرم افزار و تحلیل گر

مهندس حسام عطاری( مهندس نرم افزار و تحلیل گر )

مهندس حسام عطاری مهندس نرم افزار و تحلیل گر معمار نرم افزار و طراح فرآیند سیستم های نرم افزاری کارشناس توسعه نرم افزار کارشناس اتوماسیون کسب […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button