واقعیت درمانی، عزت نفس، سالمندی، خانه سالمندان، پارساباد، الو مشاوره، ستاره جانی، روانشناسی بالینی، مشاوره تلفنی، مشاوره آنلاین

آوریل 8, 2019
سالمندان

اثر بخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر عزت نفس سالمندان در مرکز سلامت روان آرامش شهرستان پارس آباد

مقاله روانشناسی خانم ستاره جانی اثر بخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر عزت نفس سالمندان در مرکز سلامت روان آرامش شهرستان پارس آباد چکیده هدف: پژوهش […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button