ابراز وجود، جرات مندی، جسور بودن، ابراز وجود بصورت عملی، مشاوره رفتاری، مهارت ابراز وجود، مراحل ابراز وجود، آموزش نه گفتن، نه گفتن، جسارت

آذر ۱۸, ۱۳۹۷

ابراز وجود (جراتمند بودن، نه گفتن)

ابراز وجود و جراتمندی (چگونه حق خود را درخواست کنیم و هم چنین خواسته های غیرمعقول را رد کنیم) ما در طی روز با اتفاقات و […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button