اختلالات يادگيري، بیش فعالی/کاستی توجه، ادراک خود، مشکلات خواب، LD، ADHD، دانش آموزان، پارساباد، ستاره جانی، روانشناس بالینی، مشاوره تلفنی، الو مشاوره، مشاوره آنلاین، مشاوره کودک

آوریل 8, 2019
مشاوره دانش آموزان

مقایسه ادراک خود و مشکلات خواب در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه، اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی

  مقایسه ادراک خود و مشکلات خواب در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کاستی توجه، اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی چکیده پژوهش حاضر […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button