بررسي نقش مسابقات ورزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدرسه راهنمایی، خلاصه به نقش تربيت بدني در فرآيند تعليم و تربيت در سه حوزه شناختي- عاطفي- رواني حركتي

دی ۲۸, ۱۳۹۷
بررسی نقش مسابقات ورزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی

بررسی نقش مسابقات ورزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی نقش مسابقات ورزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی   چکیده تحقیق پژوهش حاضر به بررسی نقش مسابقات ورزشی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button