سرطان، راهبردهای مقابله ای ، سیستم های مغزی رفتاری،BAS

مارس 28, 2019
سرطان

نقش سیستمهای مغزی-رفتاری در پیش بینی کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به سرطان

مشاور خانم ستاره جانی نقش سیستمهای مغزی-رفتاری در پیش بینی کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به سرطان زمینه: به نظر می¬رسد تفاوتهای […]
پیوستن به کانال ما
Call Now Button